Kontakt webmaster@karriarcentrum.se

 • Arbetsmarknaden de närmaste åren

  Arbetsmarknaden de närmaste åren

  Den som står i begrepp att söka till en utbildning vill gärna veta vilka yrken som går en ljus arbetsmarknad till mötes. Efterfrågan på rapporter om vilka yrken som det kommer att lida brist på inom de närmaste åren är stor, och det är därför inte konstigt att nya rapporter […]

 • Lagar och regler på svensk arbetsmarknad

  Lagar och regler på svensk arbetsmarknad

  Arbetsmarknaden i varje land regleras av det landets lagar. Så är det också i Sverige. En annan viktig beståndsdel är avtalen mellan arbetsmarknadens parter. Har du koll på de viktigaste lagarna och avtalen som reglerar svensk arbetsmarknad? Den svenska arbetsmarknaden regleras till stor del av avtal och lagar som sorteras […]

 • Rätt till heltid

  Rätt till heltid

  Rätten till heltid är en fråga som har varit hett omdebatterad den senaste tiden. I allt fler kommuner erbjuds alla anställda som arbetar deltid att gå upp till heltid. Ofrivillig deltid är vanligt förekommande i Sverige, inte minst i vissa delar av den offentliga sektorn, som i vården. Socialdemokraterna och […]

 • Vad efterfrågar arbetsgivarna?

  Vad efterfrågar arbetsgivarna?

  För den som inte har något jobb gäller det att göra sig anställningsbar. Vad arbetsgivarna efterfrågar varierar stort, men det finns vissa kunskaper som nästan alltid är bra att ha. Den som söker arbete kan tycka att det ställs orimliga krav i de flesta annonser. Även om man har en […]