Collage verksamhet Karriärcentrum

Seminarium om etik och moral i byggbranschen

Ibland får man intrycket av att korruption, mutor och svartjobb är vardag i byggbranschen. Men hur är det egentligen? Den 11/10 hölls därför ett frukostseminarium på Högskolan Dalarna om etik och moral i byggbranschen.

Deltagare på seminariet var studenter från Högskolan Dalarnas byggutbildningar samt representanter för Byggcheferna, Skanska, Falu Kommun, Kopparstaden, Landstingsfastigheter, HMB, Sveriges Byggindustrier m.fl.

Seminariet gav kanske inte alla svar på frågorna kring etik och moral men diskussionerna var livliga och uppriktiga. De flesta gick nog från seminariet med en fördjupad förståelse i frågorna, och alla är nog överens om att varje individ själv har stort ansvar för att stå upp för etik och moral i allmänhet och i byggbranschen i synnerhet.

Studenterna Magnus och Jack med Lars Bergqvist i mitten.Lars Bergqvist, ordförande i Byggcheferna, presenterade resultatet från Byggchefsbarometern där mer än 2500 byggchefer gett sin syn på etik och moralläget i branschen.

Micke Lundin, regionchef på Skanska AB berättade målande om sina erfarenheter på området under sin numera rätt långa karriär. Även om mycket kan förbättras så menar Mickes berättelser om att branschen går i rätt moralisk och etisk riktning. Skanska är ett företag som aktivt driver utvecklingen på området, och vi fick höra om hur Skanska systematiskt arbetar med etik och moralfrågor på företaget.

Stora och små offentligt upphandlade projekt förekommer ofta i debatten kring etik och moral. Frågor om mutor kring upphandlingar upplevs ganska vanligt och många anser att låga anbud kompenseras på annat sätt.

Hans Johansson, upphandlare från Falu Kommuns Kommunfastigheter berättade om hur de arbetar med upphandlingar. Kvaliteten på upphandlingsunderlaget är oerhört viktigt och att kompetensen hos beställaren är av stor betydelse.

Något som lyste igenom under hela seminariet är frågan om ledarskapets betydelse för etik och moral i branschen. Studenternas på Högskolan Dalarnas byggutbildningar utbildas i ledarskap både på skolan och ute på företagen. Det är helt avgörande att företagen och de som handleder studenterna föregår med gott exempel.

För att se mer om byggsektorns etiska utmaning – klicka här eller se filmen direkt här bredvid.

 

Seminariet är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna och ByggDialog Dalarna.Utbildning
jobb

Byggsektorns etiska utmaning

 
 • Arbetsmarknadsdag
 • Dalabarometern
 • Evenemang
 • Nyheter
 • Press
 • Publikationer
 • Utbildning
 • Jobb
 • Publikationer
 • Om oss
 • Kalender
 • Kontakt